علت واریس: علت تشکیل و تشدید واریس پا، دست و صورت و راه درمان

تشکیل شدن رگ‌های برجسته و بزرگ واریسی در پاها علائم متعددی را به وجود می‌آورد. وظیفه سیاهرگ‌ها بازگرداندن خون به قلب است و برای انجام دادن این وظیفه گاهی اوقات باید بر نیروی جاذبه زمین غلبه کنند. عضلات پا هنگام راه رفتن به سیاهرگ‌ها فشار می‌آورند و به برگشت خون به قلب کمک می‌کنند. دریچه‌هایی در سیاهرگ‌های سالم وجود دارد که به انجام این فرآیند کمک می‌کند. اما عملکرد این دریچه‌ها گاهی در اثر ابتلا به واریس و عارضه مرتبطی به نام نارسایی عروقی مزمن مختل می‌شود، در